Make your own free website on Tripod.com

名校對手「網上校園」網頁設計比賽

 

   「 互 聯 網 世 界 唔 係 淨 係 靠 經 驗 , 係 可 以 畀 我 年 輕 人 發 揮 地 方 。 」 中 華 基 督 教 會 桂 華 山 中 學 中 五 生 周 毅 斌 形 容 互 聯 網 是 創 意 的 世 界 , 他 和 三 名 中 五 同 學 , 就 是 憑 無 窮 創 意 , 擊 敗 包 括 多 間 名 校 的 三 十 二 間 中 學 隊 伍 , 奪 得 「 網 上 校 園 」 網 頁 設 計 比 賽 冠 軍 。

陳 匡 宇 同 學 稱 , 其 網 頁 除 可 讓 學 生 下 載 學 校 通 告 、 筆 記 及 交 功 課 外 , 更 可 請 病 假 ; 網 頁 亦 設 聊 天 室 , 社 工 晚 上 會 與 同 學 訴 心 聲 , 此 外 亦 有 影 像 , 如 體 育 老 師 教 耍 太 極 , 讓 同 學 隨 時 學 習 。

 

互 聯 網 公 司 Synapse eLib Ltd. 七 月 舉 行 「 網 上 校 園 」 比 賽 , 三 十 二 間 參 賽 中 學 的 學 生 須 設 計 富 創 意 又 實 用 的 學 校 網 頁 , 北 角 桂 華 山 中 學 名 氣 雖 不 如 庇 理 羅 士 女 子 中 學 、 聖 保 祿 學 校 、 張 祝 珊 英 文 書 院 等 多 間 參 賽 名 校 。

官方網頁內容:http://www.selib.net/main

 

首頁 | 社工 | 聖公會東涌 | 優質服務 | 心理測驗 | 最新服務

成長 | 喜好 | 專長 |留言區|好網頁介紹

 聯絡站長